Dzień: 2019-01-21

Rysujemy obiekt podając dokładne wartości długości boków oraz położenie obiektu w wybranym miejscu na rysunku. Obiekt będziemy tworzyć za pomocą współrzędnych względnych w układzie kartezjańskim.

Współrzędne względne kartezjańskie

Jakie to są współrzędne względne kartezjańskie? Podczas rysowania obiektu, możemy lokalizować punkt z którego będziemy prowadzić kolejno rysowany odcinek w określonym przez nas kierunku oraz odpowiedniej długości. W tym celu będziemy wykorzystywać współrzędne względne lub bezwzględne zwane kartezjańskimi. Współrzędne względne odnoszą się do ostatniego punktu jaki powstał na rysunku. Rysowanie kolejnego odcinka będzie zaczynało się […]

Read more