Kategoria: Baza ćwiczeń CAD-2D

Opis kilku metod wstawiania markerow punktow na rysunku w programiach cadowskich takich jak autocad, zwcad, draftsight

Znaczniki punktów oraz markery

Znaczniki punktów oraz markery w programach CAD Czasami na rysunku dokumentacji technicznej, dla zaznaczenia pewnego miejsca, dobrym sposobem jest wstawianie tzw. markerów punktów. Co to takiego i jak można to wykonać dowiesz się w dzisiejszym ćwiczeniu. Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach! Ćwiczenie 34 Na początku powiemy sobie o ręcznym wstawianiu punktów tzw. kropek, czyli […]

Read more
Wykonanie krok po kroku ćwiczenia odnośnie automatyczne rysowanie strzalłek.

Automatyczne rysowanie strzałek

Automatyczne rysowanie strzałek za pomocą klawiatury. Czasami dla pokazania wybranych szczegółów elementu, rysujemy różnego rodzaju linię, strzałki … W dzisiejszym ćwiczeniu nauczymy się automatycznego rysowania strzałek wprowadzając odpowiednie dane wartości. Będziemy tworzyć strzały różnej szerokości i długości wypełnione kolorem lub bez wypełnienia. Automatyczne rysowanie strzałek za pomocą skrótów klawiaturowych Ćwiczenie 33 Narysuj strzałkę której długość […]

Read more
Rysujemy obiekt podając dokładne wartości długości boków oraz położenie obiektu w wybranym miejscu na rysunku. Obiekt będziemy tworzyć za pomocą współrzędnych względnych w układzie kartezjańskim.

Współrzędne względne kartezjańskie

Jakie to są współrzędne względne kartezjańskie? Podczas rysowania obiektu, możemy lokalizować punkt z którego będziemy prowadzić kolejno rysowany odcinek w określonym przez nas kierunku oraz odpowiedniej długości. W tym celu będziemy wykorzystywać współrzędne względne lub bezwzględne zwane kartezjańskimi. Współrzędne względne odnoszą się do ostatniego punktu jaki powstał na rysunku. Rysowanie kolejnego odcinka będzie zaczynało się […]

Read more
Połącz obiekty AutoCAD - wykonanie łączenia obiektów za pomocą narzędzia DOŁĄCZ Opis poparty infografiką.

Połącz, dołącz, złącz obiekty

Połącz, dołącz, złącz obiekty – co to znaczy? Połączenie, obiektów możemy przeprowadzić kilkoma metodami, zarówno „ręcznie” jak i „automatycznie”. Jeśli chcielibyśmy połączyć, ze sobą kilka obiektów, mamy również do tego specjalne narzędzie POŁĄCZ lub DOŁĄCZ w zależności od wersji programu. W dzisiejszym ćwiczeniu zaprezentujemy łączenie ze sobą 2 odcinków leżącej na jednej prostej. Dodatkowo, tak […]

Read more
Metoda podziału obiektu na poszczegołne elementy w programie AutoCAD. Rozbijanie i xplodowanie to podobne narzędzia które mogą być pomocne w pracy.

Rozbijanie obiektów explode

Rozbijanie obiektów explode w programach CAD Czasami będziemy musieli pracować nad modyfikacją lub rozbudową obiektu, który stanowi jednolitą całość. W takiej sytuacji cały obiekt musimy doprowadzić do takiej postaci, aby każdy element stanowił odrębną część. Do tego celu mamy specjalne narzędzia: ROZBIJ lub XPLODE Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach! Ćwiczenie 30 Rozbijanie obiektów explode […]

Read more

Skalowanie obiektów

Do czego wykorzystujemy skalowanie obiektów? Narzędzie i polecenie SKALA służy do powiększania lub pomniejszania obiektów. Wystarczy że wskażemy punkt bazowy i współczynnik skali aby wyskalować obiekt. Metod skalowania jest więcej, i warto poznać kilka, aby móc wybrać odpowiednią do sytuacji. Dzisiaj zajmiemy się jedną z nich, a mianowicie opcją: Współczynnik skali. Witam Ciebie serdecznie na […]

Read more
Ćwiczenie przedstawia metode fazowania narożników elementu krok po kroku wraz z rysunkiem tzw infograjika.

Fazowanie narożnikow

Co to znaczy fazowanie narożników obiektu, jak tego dokonać oraz jakie są metody fazowania? Fazowanie narożników obiektu ma na celu tzw. ścięcie tego narożnika pod wskazanym kątem. Poza określeniem kąta fazowania, mamy możliwość wyznaczenia odległości krawędzi fazującej od wierzchołka obiektu. W zależności od potrzeb i preferencji, możemy zastosować odpowiedni sposób. Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych […]

Read more