Kolejność wyświetlania obiektów PORZWYŚ

Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach z nauki rysowania, projektowania w programach typu CAD 2D. Ćwiczenie 40 – Kolejność  wyświetlania obiektów PORZWYŚ

Kolejność wyświetlania obiektów PORZWYŚ

Kolejnością wyświetlania nakładających się obiektów na rysunku możemy sterować za pomocą kilku opcji. Podstawowym narzędziem oraz jednocześnie poleceniem, które możemy wpisać z klawiatury jest: PORZWYŚ

Opcje wyboru w menu podręcznym po wpisaniu polecenia PORZWYŚ.. Za pomocą tego polecenia sterujemy kolejnością wyświetlania nakładających się obiektów.

Jakie występują dodatkowe polecenia?

⇒ TEKSTNAWIERZCH

– przesuwa teksty, wymiary, linię odniesienia na zewnętrzną, górną warstwę rysunku

⇒ HATCHTOBACK

– przemieszcza obiekty kreskowane za inne obiekty na rysunku

Ćwiczenie:

Narysuj trójkąt, prostokąt, okrąg w taki sposób, aby obiekty wzajemnie nakładały się na siebie.

Za pomocą polecenia: PORZWYŚ steruj kolejnością nakładania się wybranych obiektów.

Jak narysować obiekty?

Narzędzia do narysowania trójkąta, prostokąta, okręgu znajdują się w zakładce:
Narzędzia główne > Rysuj => okrąg lub prostokąt lub wielobok

Dla przypomnienia, poniżej zamieszczam linki do wcześniejszych ćwiczeń z metod rysowania obiektów.Tak, abyś mógł bez problemu odświeżyć sobie te ćwiczenia.

Okrąg – ćwiczenie nr 3

Ćwiczenie 4 – Prostokąt

Trójkąt – ćwiczenie nr 6

Po narysowaniu obiektów przystępujemy do ustawiania kolejności wyświetlania, czyli nakładania kolejnych obiektów na siebie.

Wykonanie – krok po kroku

Kolejność wyświetlania obiektów PORZWYŚ

Narzędzia główne => Zmień => wybieramy opcję z listy rozwijanej

Okno wyboru opcji do nakładania się obiektów. Polecenie tekstnawierzch w programach typu cad.

Po wybraniu żądanej opcji, wskazujemy obiekt np. trójkąt, aby był w całości widoczny na pierwszym planie.

W tym celu należy wybrać opcję: Przesuń na wierzch, po czym wybrać
ENTER

Wybrany obiekt został przeniesiony na warstwę zewnętrzną, a więc jest wyświetlany w całości jako pierwszy.

Jakie opcje dostępne są w narzędziu PORZWYS?

Narzędzia główne => Zmień => PORZWYS

=> Przesuń na wierzch

Wskazany obiekt wyświetla się na rysunku w całości, czyli będzie znajdował się na górnej warstwie.

=> Przesuń na spód

Odwrotnie jak poprzednio, wskazany obiekt będzie wyświetlony na rysunku jako ostatni, czyli będzie znajdował się na samym spodzie jako ostatni.

=> Nad obiekty

Wskazane obiekty będą wyświetlane przed wybranym elementem, czyli możemy umieścić wybrany przez nas obiekt, a następnie wskazać, nad którym innym obiektem chcemy go umieścić.

=> Pod obiekty

Odwrotna sytuacja, czyli wskazane obiekty zostaną wyświetlone pod wybranym innym elementem.

Do czego wykorzystujemy zmienną systemową DREWORDERCTL?

Zmienna systemowa DRAWORDERCTL pozwala wybrać dokładne miejsce, warstwę, nad lub pod którym będzie umieszczony określony przez nas obiekt na rysunku.

Nads

– umieszcza wskazany przez nas obiekt, nad wybrany w tym poleceniu inny obiekt.

Pods

– przesuwa wskazany obiekt, pod wybrany inny obiekt np. pod trzeci od spodu.

Wierzch

– przesuwa wybrany obiekt na zewnętrzną, górną warstwę przed innymi obiektami.

Spód

– przemieszcza wskazany przez nas obiekt, pod wszystkie obiekty na rysunku.

 

W podobny sposób możemy sterować kolejnością nakładania napisów na rysunku. A więc, możemy określić pod którą warstwą przedstawionych obiektów geometrycznch chcemy umieścić napisany przez nas tekst.

Prezentacja na rysunku możliwości zastosowania zmiennej stystemowej dreworderctl w programach typu CAD

W oknie wyboru występują również podobne opcję, tym razem odnoszące się do napisów oraz wymiarów. Możemy uzyskać do nich dostęp również za pomocą polecenia – TEKSTNAWIERZCH

=> Przesuń tekst na wierzch

Napisy na rysunku będą wyświetlane w całości czyli jako pierwsze przed innymi obiektami.

=> Przesuń wymiary na wierzch

Wymiary rysunkowe będą wyświetlone jako pierwsza warstwa, czyli będą przed innymi obiektami.

=> Przesuń linię odniesienia na wierzch

Linię odniesienia wskazujące wybrany obiekt, będą wyświetlane w całości na danym obiekcie

=> Przesuń wszystkie opisy na wierzch

Wyświetla wszystkie opisy, linie odniesienia, wymiary jako pierwszą warstwę, przed innymi obiektami.

 

Dziękuję za Twoją obecność, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym ćwiczeniu!

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *