?>

Kopiowanie elementów opcja przesunięcie

W dzisiejszym ćwiczeniu zajmiemy się omówieniem i zaprezentowaniem kolejnej opcji: Kopiowanie elementów opcja przesunięcie.

Kopiowaniem nazywamy powielenie wskazanego elementu i umieszczenie go w wyznaczonym przez nas miejscu na rysunku.

Witam Ciebie serdecznie na zajęciach!

Kopiowanie elementów opcja przesunięcie

Ćwiczenie 43

Skopiuj wielokąt na rysunku o 100 jednostek w prawo.

Jakie wyróżniamy podstawowe metody kopiowania elementów?

     ⇒ Punkt początkowy
Wskazujemy kursorem miejsce docelowego skopiowania poprzez przeniesienie kursorem myszki.

     ⇒ Tryb
Określamy czy będziemy tworzyli jedną czy wiele kopii wskazanego elementu.

     ⇒ Przesunięcie
Będziemy wpisywać z klawiatury dokładną odległość w jakiej chcemy umieścić kopię wskazanego elementu.

W tym ćwiczeniu zajmiemy się opcją przesunięcia.

Będziemy kopiowali element jakim jest wielokąt o określona ilość jednostek w wyznaczoną stronę.

Wykonanie – skrót

Narzędzia główne=>Zmień=>Kopiuj
Wskaż wielokąt
ENTER
100,0
ENTER
ENTER

Wykonanie krok za krokiem Kopiowanie elementów opcja przesunięcie w programach do komputerowego tworzenia projektów CAD.

Wykonanie – krok po kroku

Kopiowanie elementów opcja przesunięcie

Rysujemy dowolny obiekt, w naszym przypadku będzie to pięciokąt.

Metody rysowania wieloboku – ćwiczenie 5

Teraz przystępujemy do kopiowania wieloboku czyli naszego elementu.

Narzędzia główne=>Zmień=>Kopiuj

Wskazujemy kursorem wielokąt który chcemy skopiować
ENTER

W odpowiedzi na komunikat:
Określ punkt bazowy lub [Przesunięcie/Tryb]<Przesunięcie>:

Będziemy w tym przypadku korzystać z opcji: Przesunięcie
W tym celu wpisujemy dokładną odległość o jaką chcemy skopiować obiekt.
100,0
ENTER
ENTER

Nasz obiekt został skopiowany o 100 jednostek w prawo i leży na tym samym poziomie czyli osi X.

Dlaczego wpisaliśmy wartość 100,0?

Dla łatwiejszego zobrazowania przedstawiam schemat rysunkowy kierunków osi X,Y.

 

Infografika przedstawiająca układ współrzędnych, kierunki osi, wartości dodatnie oraz ujemne.

Zamierzamy skopiować obiekt o 100 jednostek w prawo na tym samym poziomie. Pierwsza wartość przed przecinkiem czyli 100 oznacza, że na osi X czyli w poziomie będziemy przemieszczać wielobok o 100 jednostek w prawo.
Kopiując wielobok w prawo obowiązują wartość dodatnie „+” czyli plusowy a więc wartość 100.

Jeżeli Kopiowalibyśmy obiekt w lewo, to wtedy przed wartością odległości musielibyśmy wstawić znak  „”  czyli byłaby wartość minusowa: 100

Druga wartość którą piszemy po przecinku, w naszym przypadku zero: „0” odnosi się do wartości w kierunku osi Y. Są to wartości na osi pionowej, a w naszym przypadku wartość jest na tej samej wysokości więc zerowa.

Jeżeli chcielibyśmy przesunąć obiekt o 100 jednostek w górę, to wtedy na osi Y obowiązuje kierunek dodatni czyli wpisujemy 100.

Jeśli chcielibyśmy przesunąć obiekt o 100 jednostek w dół, to wtedy na osi Y obowiązuje kierunek ujemny. Wpisujemy znak minus, a następnie wartość przesunięcia: -100

Ćwiczenia o podobnej tematyce – warto zobaczyć!

Przesuwanie obiektów według wartości – ćwiczenie 18

Metoda przesuwania elementu na rysunku o określoną ilość jednostek wpisanych z klawiatury.

Kopiowanie przez punkt początkowy i końcowy – ćwiczenie 13

Kopiowanie obiektów na rysunku poprzez uchwycenie myszką punku zaczepienie i odczepienia.

Powiększanie lub pomniejszanie obiektu czyli polecenie ODSUŃ – ćwiczenie 17

Zwiększanie lub zmniejszanie wymiarów obiektu poprzez odsunięcie jego krawędzi na zewnątrz lub wewnątrz bryły.

Polecenie ODSUN funkcja OFFSETGAPTYPE – ćwiczenie 39

Bardziej zaawansowana metoda zwiększania lub zmniejszania wymiarów obiektu nawiązująca do polecenia: ODSUN Jednocześnie jest możliwość zaokrąglenia lub fazowania narożników nowego elementu.

Szyk biegunowy kołowy – ćwiczenie 15

Kopiowanie elementów wokół osi promienia z jednoczesnym określeniem ilości i odległości rozmieszczenia powielonych elementów.

Kopiowanie w szyku wzdłuż ścieżki – ćwiczenie 16

Kopiowanie na zasadzie powielania elementu bazowego, wzdłuż wyznaczonej linii, w dowolnej ilości i odległości od siebie poszczególnych obiektów.

Szyk prostokątny – ćwiczenie 14

Kolejna metoda powielania elementu bazowego na zasadzie kopiowania. Wyznaczamy ilość i odległość rozstawienia poszczególnych elementów wokół obiektu typu prostokąt.

Dziękuję i pozdrawiam,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Kwadratowy stolik z otworem na gazety

meble / hand-made / blog

„Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” – Goethe

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *