Kopiowanie elementów opcja przesunięcie

W dzisiejszym ćwiczeniu zajmiemy się omówieniem i zaprezentowaniem kolejnej opcji: Kopiowanie elementów opcja przesunięcie.

Kopiowaniem nazywamy powielenie wskazanego elementu i umieszczenie go w wyznaczonym przez nas miejscu na rysunku.

Witam Ciebie serdecznie na zajęciach!

Kopiowanie elementów opcja przesunięcie

Ćwiczenie 43

Skopiuj wielokąt na rysunku o 100 jednostek w prawo.

Jakie wyróżniamy podstawowe metody kopiowania elementów?

     ⇒ Punkt początkowy
Wskazujemy kursorem miejsce docelowego skopiowania poprzez przeniesienie kursorem myszki.

     ⇒ Tryb
Określamy czy będziemy tworzyli jedną czy wiele kopii wskazanego elementu.

     ⇒ Przesunięcie
Będziemy wpisywać z klawiatury dokładną odległość w jakiej chcemy umieścić kopię wskazanego elementu.

W tym ćwiczeniu zajmiemy się opcją przesunięcia.

Będziemy kopiowali element jakim jest wielokąt o określona ilość jednostek w wyznaczoną stronę.

Wykonanie – skrót

Narzędzia główne=>Zmień=>Kopiuj
Wskaż wielokąt
ENTER
100,0
ENTER
ENTER

Wykonanie krok za krokiem Kopiowanie elementów opcja przesunięcie w programach do komputerowego tworzenia projektów CAD.

Wykonanie – krok po kroku

Kopiowanie elementów opcja przesunięcie

Rysujemy dowolny obiekt, w naszym przypadku będzie to pięciokąt.

Metody rysowania wieloboku – ćwiczenie 5

Teraz przystępujemy do kopiowania wieloboku czyli naszego elementu.

Narzędzia główne=>Zmień=>Kopiuj

Wskazujemy kursorem wielokąt który chcemy skopiować
ENTER

W odpowiedzi na komunikat:
Określ punkt bazowy lub [Przesunięcie/Tryb]<Przesunięcie>:

Będziemy w tym przypadku korzystać z opcji: Przesunięcie
W tym celu wpisujemy dokładną odległość o jaką chcemy skopiować obiekt.
100,0
ENTER
ENTER

Nasz obiekt został skopiowany o 100 jednostek w prawo i leży na tym samym poziomie czyli osi X.

Dlaczego wpisaliśmy wartość 100,0?

Dla łatwiejszego zobrazowania przedstawiam schemat rysunkowy kierunków osi X,Y.

 

Infografika przedstawiająca układ współrzędnych, kierunki osi, wartości dodatnie oraz ujemne.

 

 

Zamierzamy skopiować obiekt o 100 jednostek w prawo na tym samym poziomie. Pierwsza wartość przed przecinkiem czyli 100 oznacza, że na osi X czyli w poziomie będziemy przemieszczać wielobok o 100 jednostek w prawo.
Kopiując wielobok w prawo obowiązują wartość dodatnie „+” czyli plusowy a więc wartość 100.

Jeżeli Kopiowalibyśmy obiekt w lewo, to wtedy przed wartością odległości musielibyśmy wstawić znak  „”  czyli byłaby wartość minusowa: 100

Druga wartość którą piszemy po przecinku, w naszym przypadku zero: „0” odnosi się do wartości w kierunku osi Y. Są to wartości na osi pionowej, a w naszym przypadku wartość jest na tej samej wysokości więc zerowa.

Jeżeli chcielibyśmy przesunąć obiekt o 100 jednostek w górę, to wtedy na osi Y obowiązuje kierunek dodatni czyli wpisujemy 100.

Jeśli chcielibyśmy przesunąć obiekt o 100 jednostek w dół, to wtedy na osi Y obowiązuje kierunek ujemny. Wpisujemy znak minus, a następnie wartość przesunięcia: -100

Ćwiczenia o podobnej tematyce – warto zobaczyć!

Przesuwanie obiektów według wartości – ćwiczenie 18

Kopiowanie przez punkt początkowy i końcowy – ćwiczenie 13

Powiększanie lub pomniejszanie obiektu czyli polecenie ODSUŃ – ćwiczenie 17

Polecenie ODSUN funkcja OFFSETGAPTYPE – ćwiczenie 39

Szyk biegunowy kołowy – ćwiczenie 15

Kopiowanie w szyku wzdłuż ścieżki – ćwiczenie 16

Szyk prostokątny – ćwiczenie 14

Dziękuję i pozdrawiam,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *