?>

Metody tworzenia dodatkowych rzutni

Metody tworzenia dodatkowych rzutni czyli powstawanie nowych obszarów roboczych do pracy.

W dzisiejszym ćwiczeniu będziemy kontynuować tematykę podziału widoku ekranu na części. Tym razem zajmiemy się metodami tworzenia dodatkowych rzutni w wybranych przez nas miejscach na ekranie. Będziemy mogli określać wielkość poszczególnych okien roboczych.

Witam Ciebie serdecznie!

Ćwiczenie nr 2

Metody tworzenia dodatkowych rzutni czyli podział ekranu

Jak wstawić dowolną ilości rzutni oraz widoków na ekranie?

Metoda nr 1

Ustawiamy kursor pomiędzy widokiem obszaru roboczego a górnym paskiem narzędziowym – kursor zamienia się w strzałkę z dwoma grotami skierowanymi do góry i w dół.

Wycinek okna pracy programu blender przedstawiający lokalizacje funkcji split area.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy, wyświetlają się nam dwie opcję do wyboru:

• Split Area

• Join Area

Wybieramy opcję: Split Area aby podzielić obszar roboczy w pionie.

Wyświetla się pionowa linia którą możemy przesuwać kursorem w lewo lub prawo, aby wybrać odpowiednie miejsce do podziału ekranu. Wybór miejsca zatwierdzamy klikając lewym przyciskiem myszy, aby podzielić ekran na 2 części różnej szerokości.

Grafika z widokiem ekranu podzielonego na dwie osobne części w programie blender.

Uzyskaliśmy podział ekranu na dwie osobne części robocze z wszystkimi zakładami do pracy.

Metoda nr 2

Ustawiamy kursor pomiędzy narysowanymi strzałkami – rys. B

Kursor w tym miejscu zamienia się w krzyżyk.

Infografika przedstawiająca w którym miejscu na ekranie programu blender znajduje się funkcja join area.

Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągamy kursor w lewo, aby utworzyć nowy obszar roboczy. W miejscu w którym klikniemy na ekranie, ustanowimy szerokość dwóch nowych obszarów roboczych. Po wybraniu odpowiedniego miejsca, puszczamy lewy przycisk myszy.

Widok ekranu podzielił się na dwa niezależne obszary robocze.

Takich obszarów, różnej szerokości możemy utworzyć znacznie więcej.

Uwaga!

W miejscu styku dwóch obszarów roboczych występuje pasek/belka/przerwa, która jest bardzo ważna. Jeśli nakierujemy kursor myszki i wyświetli się znak białego krzyżyka, to możemy wykonać dwa różne działania.

Jakie dwa różne efekty możemy uzyskać?

• utworzenie kolejnego obszaru roboczego

Jeśli chcemy utworzyć kolejny obszar pracy, to musimy kliknąć znak krzyżyka z tej strony, z której chcemy utworzyć nowy obszar – przykład.

Jeśli pomiędzy dwoma obszarami pracy klikniemy znak krzyżyka z prawej strony, to wówczas będziemy mogli utworzyć nowy obszar z prawej strony. Pamiętamy o tym, aby jednocześnie trzymać wciśnięty klawisz myszki i prowadzić kursor w prawo.

Określenie punktu na ekranie w którym należy ustawić kursor myszki aby zastosować fukcję podziału okna roboczego programu blender. Będziemy tworzyli nowe obszary robocze do pracy.

• usunięcie obszaru roboczego

Jeśli kliknęlibyśmy z lewej strony i poprowadzili myszkę, trzymając wciśnięty kursor w prawą stronę, to zamiast utworzyć nowy obszar pracy, program uruchomi opcję usuwania jednego z sąsiadujących obszarów.

Wyświetli się duża strzałka z grotem skierowanym w prawą stronę. Wskazuje ona stronę obszaru roboczego, który zostanie zachowany. Sąsiedni obszar z lewej strony będzie usunięty.

Możemy przy wciśniętym klawiszu myszki, kierować kursor naprzemiennie w lewą lub prawą stronę, jednocześnie obserwując zmieniający się kierunek grota strzały. Jeśli „puścimy” klawisz myszki z tej strony która jest pokazana na strzałce, to wówczas ta stroną, ten obszar roboczy zostanie zachowany.

Analogicznie, tak samo możemy postępować w drugą stronę.

Klikając z lewej strony, możemy utworzyć kolejny obszar roboczy z lewej strony. Jeśli przeciągalibyśmy kursor w prawą stronę, to wówczas wyświetli się grot strzały wskazujący na kierunek obszaru który zostanie usunięty.

Metody tworzenia dodatkowych rzutni czyli kilka ekranów w jednym

W jaki sposób tworzyć kolejne obszary pracy?

Możemy utworzyć kolejne, nowe obszary robocze stawiając kursor myszki pomiędzy dwoma innymi obszarami pracy – rys A

Takich obszarów roboczych możemy w pionie stworzyć bardzo wiele.

Postępujemy tak samo jak wyżej, patrz rys B

To byłoby na tyle na dzisiaj w temacie tworzenia dodatkowych obszarów do pracy. Po więcej odsyłam do wcześniejszego ćwiczenia Podział ekranu w pionie i poziomie

Dziękuję i pozdrawiam,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Stoły dąb truflowy i nogi stalowe

meble / hand-made / blog

„Ci którzy obdarzeni są największym talentem, niekoniecznie przewyższają innych. Są nimi ludzie czynu.” – Mary Kay Ash

 

 

Tagged

1 thought on “Metody tworzenia dodatkowych rzutni

  1. […] Kontynuacją tego tematu jest ćwiczenie nr 2 Metody tworzenia dodatkowych rzutni […]

Comments are closed.