CADrysunki.pl

Dzielimy się wiedzą o nauce rysowania, projektowania w programach typu CAD m.in AutoCAD, zwCAD, DraftSight Wykonanie ćwiczenia – krok po kroku

Metody rysowanie okręgów

 

Rysowanie okręgu w programach typu CAD możemy wykonać na kilka sposobów. Dzisiaj poznasz kilka metod, zaczynając od najprostszych.

Ćwiczenie 3

Manualne rysowanie okręgów

Najłatwiej narysować okrąg wybierając z menu rozwijanego interesującą nas opcję i postępowanie według opisu polecenia:

Narzędzia główne=>Rysuj=>Okrąg

Wyszczególnienie opcjii jakie znajdują się w menu rozwijane narzędzia okrąg.

Omówmy pokrótce każdą z opcji z menu rozwijanego

Opcje rysowania okręgów:

• środek, promień

Tworzymy okrąg w którym mamy wyznaczone miejsce środka. Promień wyznaczamy przeciągając myszką lub wpisując wyznaczoną wartość z klawiatury.

• środek, średnica

Rysujemy okrąg stawiając środek w określonym przez nas miejscu. Średnicę wyznaczamy za pomocą kursora myszy albo poprzez wpisanie wartości z klawiatury.

• 2 punkty

Rysujemy okrąg stawiając kursor myszki w jednym miejscu, a następnie przeciągając wyznaczamy średnicę oraz drugi punkt.

• 3 punkty

Okrąg rysujemy za pomocą myszki, stawiając kursor kolejno w jednym, drugim oraz trzecim miejscu na jego obwodzie

• styczny, styczny, styczny

Rysujemy okrąg za pomocą kursora myszki, wyznaczając miejsca styczności, wskazując krawędzie trzech sąsiadujących obiektów.

• styczny, styczny, promień

Rysujemy okrąg wskazując kursorem krawędzie jednego lub dwóch sąsiadujących obiektów, natomiast promień wyznaczamy przeciągając myszką lub wpisując wartość z klawiatury.

Teraz przejdźmy do trochę trudniejszego sposobu rysowania okręgów.

Narysujmy okrąg o promieniu 90 oraz środku w punkcie 100,100 względem początku układu współrzędnych.

Wykonanie – krok po kroku

Automatyczne rysowanie okręgów

Teraz przedstawię 2 sposoby automatycznego rysowania okręgów, w których możemy określić średnicę oraz położenie w przestrzeni.

Narzędzia główne=>Rysuj=>Okrąg=>Środek, promień

Wpisujemy z klawiatury wartości położenia punktu środka okręgu: 100,100           Uwaga – wartości oddzielamy przecinkiem
ENTER
Na dole strony w wierszu poleceń klikamy opcję „śreDnica”                lub wpisujemy literkę „D”                                                                       ENTER
Wpisujemy z klawiatury wartość średnicy:                                   90                                                                                                                  ENTER

Rysowanie okręgu w programach typu cad,

Środek okręgu został umieszczony przy początku układu współrzędnych w punkcie 100,100

Jeśli aktualnie rysujemy w innym miejscu na ekranie i chcemy na ekranie powrócić widokiem do narysowanego okręgu, to klikamy 2 razy „kółko” na myszce.
lub                                                                                                        Wybieramy w pasku narzędzi, w lewym górnym rogu:
Widok=>Nawigacja 2D=>Zakres

Dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby poćwiczyć rysowanie okręgów, zwłaszcza z opcją styczny, styczny, styczny odsyłam do kategorii ODCINKI

 

Miłego dnia i do zobaczenia

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

 

Next Post

Leave a Reply

© 2019 CADrysunki.pl

Theme by Anders Norén