Przedłuż / skróć odcinek

Co to jest, do czego służy i jakie występują opcję zastosowania narzędzia PRZEDŁUŻ, czyli przedłużanie i skracanie odcinka.

Taki właśnie będzie temat dzisiejszego ćwiczenia.

Tak w kilku słowach możemy powiedzieć, że jest to rozwiązanie pośrednie, pomiędzy narzędziami WYDŁUŻ oraz UTNIJ.

Polecenie: przedłuż służy do przedłużania lub skracania

długości odcinka oraz pomiaru kąta rozwarcia łuku.

Opcja: przyrosT

Z moich obserwacji wynika, że niestety mało osób używa albo zna działanie tego narzędzia. A jego znajomość potrafi ułatwić pracę i oczywiście zabłysnąć w towarzystwie projektantów 😉

Jakie występują opcje polecenia PRZEDŁUŻ?

W zależności od efektu jaki chcemy uzyskać, dany odcinek możemy przedłużyć lub skrócić za pomocą kilku wariantów:

przyrost: zmiana długości o określoną ilość jednostek

np. przedłużamy lub skracamy długość odcinka o 50 jednostek

całkowita: zmiana długości do określonego wymiaru

np. przedłużamy lub skracamy długość odcinka który ma wynosić 100 jednostek

procent: zmiana długości o określoną wartość procentową

np. przedłużamy lub skracamy długość odcinka o 25%

dynamiczny: zmiana długości przeciągając myszką

np. przedłużamy lub skracamy długość odcinka, przeciągając myszką wybrany koniec

W dzisiejszym ćwiczeniu zajmiemy się wariantem przyrostu długości o określoną ilość jednostek czyli opcja: przyrosT.

Ćwiczenie 25

przedłuż / skróć odcinek

Odcinek o długości 150 wydłużymy o 50 jednostek
Odcinek o długości 100 skrócimy o 50 jednostek

Wykonanie przedłużenia – skrót

Narzędzia główne=>Zmień=>Przedłuż
T    przyrosT
ENTER
50
ENTER
Wskazujemy prawy koniec odcinka
ENTER

Przedłużamy linię o określoną wartość w programie AutoCAD.

PRZEDŁUŻ / SKRÓĆ ODCINEK

Wykonanie – krok po kroku

Rysujemy odcinek
Narzędzia główne=>Rysuj=>Polilinia

Wydłużamy narysowany odcinek
Narzędzia główne=>Zmień=>Przedłuż

Komunikat:
Wybierz obiekt do zmierzenia lub [przyrosT / Procent / Całkowita / dYnamicznie]:

Wybieramy opcję: przyrosT
T    ENTER

Komunikat:
Podaj przyrost długości

Wpisujemy wartość, o ile jednostek chcemy przedłużyć odcinek: 50
50    ENTER

Uwaga!
Jeżeli chcemy skrócić odcinek to wpisujemy wartość z minusem np:
-50    ENTER

Komunikat:
Wybierz obiekt do wydłużenie

Wskazujemy kursorem odcinek od strony, którą chcemy przedłużyć,
czyli lewy lub prawy koniec odcinka.

Teraz możemy wielokrotnie wskazywać kursorem koniec odcinka, aby uzyskać za każdym razem przedłużenie, o określoną wcześniej ilość jednostek. W naszym przypadku, za każdym razem będziemy zwiększać długość odcinka o 50 jednostek.

ENTER

Teraz, dla odmiany, za pomocą tego samego narzędzia i w bardzo podobny sposób będziemy skracać odcinek o 50 jednostek.

Wykonanie skrócenia – skrót:

Narzędzia główne=>Zmień=>Przedłuż
T       przyrosT
ENTER
-50    minus 50
ENTER
Wskazujemy prawy koniec odcinka
ENTER

Zmniejszamy długosc odcinka za pomoca narzedzia PRZEDŁUŻ.Za pomocą narzędzia PRZEDLUZ i opcji: przyrosT możemy także mierzyć długość odcinka oraz kąt rozwarcia łuku.

W jaki sposób zmierzyć długość odcinka?

Narzędzia główne=>Zmień=>Przedłuż
Wskazujemy obiekt
Bieżąca długość zostaje wyświetlona na dole ekranu w opisie polecenia.

Rozwinięciem dzisiejszego ćwiczenia będą narzędzia, które omówiliśmy na innych zajęciach. Oba narzędzia zostały połączone w jednym, które przedstawiliśmy dzisiaj.

Ćwiczenie 23 Wydłużanie odcinka

Przedstawiliśmy, w jaki sposób wykonać przedłużenie odcinka do wybranego obiektu.

Ćwiczenie 24 Ucinanie linii

Zaprezentowaliśmy narzędzie, które pozwala skrócić odcinek, poprzez ustawienie w odpowiednim miejscu krawędzi tnącej czyli tzw. noża.

Jeśli chcesz, to w kolejnych ćwiczeniach zaprezentuje inne opcję narzędzia PRZEDŁUŻ

Skoro podobało się Tobie ćwiczenie, to będzie mi bardzo miło jak wyrazisz to w komentarzu 😉

Tymczasem, miłego dnia i powodzenia

Pozdrawiam serdecznie,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Tagged

1 thought on “Przedłuż / skróć odcinek

  1. […] Dla przypomnienia wcześniejszego ćwiczenia, w którym zaczęliśmy tematykę wydłużania i skracania odcinka, załączam link Ćwiczenie 25 – Przedłuż / Skróć odcinek […]

Comments are closed.