Skala => Współczynnik skali

Metody skalowania obiektów w programie AutoCAD z dokładnym przedstawieniem opcji: Współczynnik skali

Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach!

Skalowanie obiektów czyli zmiana wielkości.

Ćwiczenie 29

Polecenie: SKALA
Opcja:        Współczynnik skali

Zwiększ obiekt za pomocą narzędzia SKALA i opcji: Współczynnik skali
Skala powiększenie: 50%

Wykonanie – skrót

Narzędzia główne=>Zmień=>Skala
pkt 1            Wskazujemy obiekt
ENTER
pkt 2            Wskazujemy punkt bazowy
1.5                jeden kropka pięć
ENTER

Opis wykonania krok po kroku jak wykonać skalowanie elementów w programie AutoCAD. Skalowanym obiektem jest kwadrat który został powiększony o 50%

Wykonanie – krok po kroku

Skalowanie obiektów czyli zmiana wielkości.

Rysujemy obiekt
Narzędzia główne=>Rysuj=>Prostokąt

Skalujemy obiekt
Narzędzia główne=>Zmień=>Skala

Wskazujemy kursorem obiekt pkt 1

ENTER

Komunikat:
Określ punkt bazowy

Wskazujemy punkt, względem którego nastąpi skalowanie pkt 2

Komunikat:
Określ współczynnik skali lub [Kopiuj / Odniesienie]:

Co to jest współczynnik skali?

Za pomocą współczynnika skali określamy stopień powiększenia lub pomniejszenia obiektu.
Współczynnik skali powyżej jeden  > 1  oznacza powiększenie obiektu.
Współczynnik skali poniżej jeden  < 1  oznacza pomniejszenie obiektu.

Wpisujemy wartość współczynnika skali: 1.5 czyli jeden kropka pięć
1.5    ENTER

Dlaczego wpisujemy wartość 1.5?

Będziemy powiększać obiekt o 50% więc wartość po kropce oznacza powiększenie w przedziale 0-99%
Powiększenie w przedziale 0-99% poprzedzone jest jedynką przed kropką np: 1,5

Jeżeli chcielibyśmy powiększyć obiekt dwa, trzy lub więcej razy, to wtedy wartość przed kropką musi wynosić 2 lub 3 lub … więcej
np. 2,7
Obiekt powiększony o 270% czyli 2.7 razy większy od pierwotnego.

Możemy również pomniejszać obiekt

Dlaczego wpisujemy wartość 0.55 ?

Będziemy pomniejszać obiekt o 45% więc wartość po kropce oznacza pomniejszenie w przedziale 0-99%

Jeżeli chcemy pomniejszyć obiekt o 45%, to w stosunku do obiektu pierwotnego, będzie stanowił 55% jego wielkości.
Czyli będzie to współczynnik pomniejszenia 0.55

W równaniu matematycznym od całości czyli 100% odejmujemy 45%

1 – 0,45 = 0,55

1 jeden czyli całość 100% minus 0,45 czyli pomniejszamy o 45% Uzyskujemy współczynnik 0.55 czyli 55% wielości obiektu pierwotnego, początkowego.

Dlatego wpisujemy współczynnik pomniejszenia 0.55?

Pomniejszenie w przedziale 0-99% poprzedzone jest cyfrą zero przed kropką: 0.55

Wartość po kropce oznacza procent w stosunku do obiektu pierwotnego.

Jakie występują inne opcje skalowania?

Opcja: Kopiuj

Pozwala zachować kopię obiektu pierwotnego oraz stworzyć nowy obiekt w określonej przez nas skali.

Opcja: Odniesienie

Wykonujemy skalowanie obiektu podając wielkość przed i po skalowaniu.

Możemy także określić wielkość obiektu przeskalowanego, poprzez przeciągnięcie kursorem myszki.

Warto poćwiczyć skalowanie za pomocą wszystkich opcji na różnych obiektach. Odsyłam do kategorii obiekty.

Tymczasem, dziękuję za Twoją obecność 😉

Miłego dnia i powodzenia.

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Tagged ,

1 thought on “Skala => Współczynnik skali

  1. […] Po więcej, a właściwie do pierwszej części tego ćwiczenia, w którym przedstawiłem opcję Współczynnik skali, odsyłam do ćwiczenia nr 29 Skala=>Współczynnik Skali […]

Comments are closed.