Trójkąt równoboczny czyli wielobok

Dlaczego trójkąt równoboczny nazywamy wielobokiem?

Rysowanie trójkątów, wielokątów i innych wieloboków w programie AutoCAD wykonujemy w taki sam sposób. Podczas rysowania dowolnego wieloboku, mamy możliwość skorzystania z różnych dodatkowych opcji, które wyświetlają się nam w wierszu poleceń. Dobrze, że takie dodatkowe opcję są „pod ręką” bo ułatwiają i przyspieszają nam pracę.

Trójkąt równoboczny

My w dzisiejszym ćwiczeniu zajmiemy się rysowaniem trójkąta o jednakowej długości boków czyli trójkąta równobocznego.

Gotowi, możemy zaczynać – a więc startujemy!

Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach!

Trojkat geometryczny

Ćwiczenie 6

Narysuj trójkąt równoboczny o długości boku 150 jednostek.

Wykonanie – krok po kroku

Wybieramy kursorem narzędzie do rysowania trójkątów wchodząc w zakładki:

Narzędzia główne=>Rysuj=>Wielobok

Możemy również wywołać narzędzie do rysowania trójkątów wpisując z klawiatury komendę polecenia:

wielobok

Wybór zatwierdzamy na klawiaturze, klikając ENTER lub SPACJA

Ewentualnie zatwierdzamy wybór za pomocą myszki.

Wówczas klikamy prawy klawisz myszki i z rozwijanego menu klikamy kursorem opcję: wprowadź

Następnie, w wierszu poleceń, wyświetla się komunikat pytający o liczbę boków wieloboku.

Podajemy liczbę boków wpisując wartość: 3 i zatwierdzamy np. ENTERem
3   ENTER

Program pyta nas o wybór kolejnej opcji:
Określ środek wieloboku lub [Bok]:

Wybieramy opcję: Bok i zatwierdzamy wybór ENTERem

B   ENTER

Wskazujemy na ekranie dowolny punkt: pkt 1

W pkt 1 będzie usytuowany pierwszy narożnik naszego trójkąta.

Wpisujemy z klawiatury komendę określającą długość boku i zatwierdzamy ENTERem:
@150,0   ENTER

Informacja!

Dlaczego użyliśmy w komendzie polecenia symbolu „małpy”?

Symbol „małpy” oznacza, że będziemy kontynuować rysowanie od poprzedniego czyli ostatniego skończonego działania. W naszym przypadku było to zaznaczenie kursorem myszki na ekranie pkt 1.

Co oznaczają wartości wpisane za symbolem „małpy”?

Pierwsza wartość czyli 150 wyznacza nam długość boku naszego prostokąta. Wartość 150 jednostek została poprowadzona w poziomie w kierunku z lewej do prawej strony. Dokładniejsze objaśnienie – tekstowe i graficzne, zostało zaprezentowane w innych ćwiczeniach. Poniżej linki do tych ćwiczeń:

Współrzędne względne – ćwiczenie 32

Przesuwanie obiektów według wartości – ćwiczenie 18

Następnie wstawiamy na klawiaturze symbol „przecinek” i wpisujemy kolejną wartość.

Kolejną wartością jest zero, które mówi nam, że 150 jednostek ma być rysowana w poziomie.

Uwaga!

Wszystkie wartości, symbole jakie wpisujemy z klawiatury w komendzie polecenia, piszemy w jednym ciągu – bez spacji.

Przecinek jaki został użyty, oddziela wartości dziesiętne

Myślę, że jak na dzisiaj to tyle z mojej strony.

Życzę Tobie miłego dnia oraz przyjemnego rysowania 🙂

  Pozdrawiam serdecznie.

  Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Tagged

1 thought on “Trójkąt równoboczny czyli wielobok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *