Współczynnik skali linii

Do czego wykorzystujemy współczynnik skali linii?

Czasami szybciej i łatwiej jest zmodyfikować dany obiekt niż tworzyć od początku.

Obecnie programy typu CAD posiadają wiele możliwości, więc skorzystajmy z tych które mogą nam ułatwić pracę.

Współczynnik skali linii ma wpływ na modyfikacje linii kreskowanych lub kreskowanych-kropkowanych. Dzięki temu współczynnikowi, taką linię możemy zmodyfikować, nadając jej większą lub mniejszą gęstość, czyli odstęp pomiędzy ” kreskami ” lub ” kropkami „oraz długość poszczególnych” kresek. „

Witam Ciebie serdecznie na dzisiejszych ćwiczeniach!

Ćwiczenie 37

Współczynnik skali linii – podział

• GLOBALNY: wszystkie linie na rysunku
• INDYWIDUALNY: dotyczy wybranego obiektu

Końcowy współczynnik jest wynikiem pomnożenia współczynnika globalnego oraz indywidualnego.

INDYWIDUALNY współczynnik określa, ile razy skala linii jest większa lub mniejsza od współczynnika globalnego

Przykład:
Współczynnik indywidualny wynosi plus dwa (+2)
Oznacza to, że linia będzie 2 razy rzadsza, czyli będzie większy odstęp pomiędzy poszczególnymi kreskami

Współczynnik indywidualny wynosi minus 2 (-2)
Oznacza to, że linia będzie 2 razy bardziej gęsta, czyli będzie mniejszy odstęp między kreskami, kropkami, znakami względem od współczynnika globalnego

Współczynnik indywidualny dotyczy konkretnego obiektu i aby go zmienić musimy edytować właściwości obiektu. Po zmianie współczynnik będzie przypisany automatycznie nowym obiektom.

Zwiększanie lub zmniejszanie gęstości linii w programie typu CAD.

Współczynnik skali linii dla obiektów geometrycznych

Zmiana współczynnika dla nowych obiektów:

Narzędzia główne > Właściwości => Rodzaj linii > Inny => Pokaż szczegóły > Bieżąca skala obiektu

Wpisujemy interesującą nas wartość współczynnika np. 0.7

Zmiana współczynnika dla obecnych obiektów:

Klikamy: Ctrl 1

GLOBALNY współczynnik możemy zmienić w dowolnym momencie i będzie to wpływało na zmianę wszystkich linii danego rysunku.
Standardowo współczynnik wynosi 1

Do zmiany współczynnika globalnego używamy polecenia: RLSKALA

Komunikat:

Podaj nowy współczynnik skali rodzaju linii <1.0000>

Wpisujemy wartość nowego współczynnika np. 2

2   ENTER

Zmiana będzie dotyczyła obecnych oraz nowych linii na rysunku

W jaki sposób sprawdzić aktualny współczynnik?

Narzędzia główne=>właściwości=>rodzaj linii

Możemy jednocześnie dokonać zmiany innych właściwości linii, takich jak: kolor, szerokość linii, rodzaj linii.

Obecne ćwiczenie jest powiązane z poprzednim, więc tak dla przypomnienia Ćwiczenie 36 Modyfikacja właściwości obiektu

Zachęcam również do odświeżenia wiedzy i umiejętności która czasami jest ulotna. A więc, tak dla relaksu i nauki odsyłam do innych ćwiczeń na blogu, bo wiedzy nigdy dość 😉

Pozdrawiam serdecznie,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Stoły z regulacją wysokości ńóg

meble / hand-made / blog

„Jak można stać się motylem? Musisz tak bardzo chcieć latać, że jesteś gotów porzucić bycie gąsienicą.” – Trina Paulus