?>

Współrzędne względne kartezjańskie

Jakie to są współrzędne względne kartezjańskie?

Podczas rysowania obiektu, możemy lokalizować punkt z którego będziemy prowadzić kolejno rysowany odcinek w określonym przez nas kierunku oraz odpowiedniej długości. W tym celu będziemy wykorzystywać współrzędne względne lub bezwzględne zwane kartezjańskimi.

Współrzędne względne odnoszą się do ostatniego punktu jaki powstał na rysunku. Rysowanie kolejnego odcinka będzie zaczynało się w punkcie końcowym poprzedniego odcinka. W tym celu wstawiamy znak @ i podajemy wartość długości i kąta pochylenia nowego odcinka.

Jest także możliwość, aby po wprowadzeniu symbolu @ ustawić kursor myszki pod określonym przez nas kątem i podać długość nowego odcinka. Tą metodę nazywamy bezpośrednim wprowadzeniem odległości.

Współrzędne kartezjańskie mogą być względne lub bezwzględne. Współrzędne względne kartezjańskie

Aby wskazać punkt na ekranie, wpisujemy z klawiatury dwie wartości oddzielone przecinkiem. Pierwsza wartość odnosi się do osi poziomej czyli X, natomiast druga wartość do osi Y czyli pionowej.

Współrzędne względne, dotyczą ostatniego wstawionego punktu i poprzedzamy wartość symbolem małpy czyli @

Współrzędne bezwzględne stosujemy, gdy znamy dokładne wartości punktu X,Y w układzie przestrzennym.

Tyle wprowadzenia i teorii, teraz przejdźmy do praktyki.

Dzień dobry!

Ćwiczenie 32

Narysuj obiekt używając współrzędnych względnych.

Wykonanie – skrót

Narzędzia główne =>Rysuj=>Linia
pkt 1
@200,0     ENTER
@0,150     ENTER
@-100,0    ENTER
@0,-75      ENTER
@-50,0      ENTER
Z                ENTER

Rysujemy obiekt składający się z odcinków które były tworzone za pomocą współrzędnych względnych.

Współrzędne względne kartezjańskie w układzie współrzędnym

Wykonanie – krok po kroku

Narzędzia główne=>Rysuj=>Linia
Klikamy na ekranie w dowolnym miejscu wskazując punkt początkowy rysowania czyli pkt 1
Następnie wstawiamy symbol @ czyli małpa

Do czego używamy klawisz @ czyli małpy?

@ – małpa czyli kombinacja jednocześnie wciśniętych klawiszy Shift oraz 2

Symbol @ określa punkt utworzenie kolejnego odcinka, którego początek będzie w miejscu zakończenia poprzedniego.

Jeżeli rysujemy pierwszy odcinek, to jego początek będzie w miejscu w którym wskażemy kursorem myszy na ekranie dowolny punkt.

Następnie określamy długość odcinka i kierunek prowadzenia linii.

Kierunek prowadzenia odcinka oraz długość, ustalamy, podając ilość jednostek w osi „X” czyli w poziomie. Następnie w osi „Y” czyli w pionie.

Dla zobrazowania, przedstawiam układ współrzędnych.

Schemat rysunkowy ukladu współrzędnych na którym przedstawiono kierunki osi oraz wartości w tematyce współrzędne względne.

Tworząc odcinek poziomy w lewo od danego punktu, przed podaniem długości na osi X wstawiamy znak   minus

Znak   minus wstawiamy również, jeśli tworzymy odcinek pionowy skierowany w dół od danego punktu.

Wówczas znak minus    będzie przed wartością na osi Y

Cała formuła wygląda następująco:
@200,0     ENTER
x   y

W naszym przykładzie będziemy tworzyć odcinek poziomy pomiędzy pkt 1 a pkt 2,

Po wstawieniu symbolu @ określamy długości w kierunku osi X czyli 200 jednostek.

Następnie będziemy określać długość względem osi Y

Wartość czyli ilość jednostek na osi Y będzie wynosiła zero.  Wartość zero, ponieważ pkt 2 leży na tym samym poziomie na którym pkt 1

Kolejny odcinek poprowadzimy pomiędzy pkt 2 a pkt 3
@0,150   ENTER
x    y

  Jak uzyskaliśmy takie wartości?
Wstawiając symbol @ zaczynamy tworzyć nowy odcinek w pkt 2 czyli w miejscu zakończenia końca poprzedniego odcinka.

Podajemy wartość w kierunku osi X czyli w kierunku poziomym. W naszym przypadku będzie to ilość jednostek równa zero 0
Wartość zero wynika z tego, że na osi X pozostajemy w tym samym miejscu.

Teraz przechodzimy tabulatorem lub wstawiamy przecinek, aby podać ilość jednostek w kierunku osi Y

Wartość na osi Y będzie wartością dodatnią 150 bo będzie poprowadzona w górę od ostatniego punktu czyli pkt 2

Operację zatwierdzamy klikając ENTER

Jeśli chcielibyśmy w tym miejscu zakończyć rysowanie to klikamy kolejny raz ENTER lub ESCAPE.

Rysujemy kolejny odcinek pomiędzy pkt 4 a pkt 5
@0,-75     ENTER
x   y

Teraz odcinek pomiędzy pkt 5 a pkt 6
@-50,0     ENTER

Aby utworzyć ostatni odcinek pomiędzy pkt 6 a pkt 1 użyjemy polecenia Zamknij
Z     ENTER

To byłoby dzisiaj na tyle.

Dziękuję za Twoją obecność oraz aktywny udział na ćwiczeniach 😉

Dla zainteresowanych pogłębieniem tematu rysowania obiektów za pomocą odcinków, odsyłam do kategorii baza ćwiczeń CAD 2d

Pozdrawiam serdecznie,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Rzemieślnicza produkcja mebli takich jak stoły, biurka, witryny

meble / hand-made / blog

„W życiu nie chodzi o czekanie aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”.

                                                                                                              – Vivian Green

3 thoughts on “Współrzędne względne kartezjańskie

  1. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę we własne siły Twój portal jest tego przykładem. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegos zdolny i osiągnać to za wszelka cenę!.

  2. Prawdziwy z Ciebie talent i mistrz pióra z ogromną łatwością przekładasz myśli na słowa… trzymaj tak dalej, dbaj i pięlęgnuj swego bloga… Czym się inspirujesz na codzień ? skad czerpiesz pomysły na wpisy ?

  3. Cechą talentu jest niemożność pisania na zamówienie… Poza tym to Zgadzam się z Tobą w 100 i popieram zawarte poglądy w soposb pro-subiektywny 🙂 E. Zegadłowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *