Współrzędne względne

Podczas rysowania obiektu, możemy lokalizować punkt z którego będziemy prowadzić odcinek w określonym przez nas kierunku oraz odpowiedniej długości. W tym celu będziemy wykorzystywać współrzędne względne lub bezwzględne zwane kartezjańskimi.

Współrzędne kartezjańskie mogą być względne lub bezwzględne

Współrzędne względne kartezjańskie

Aby wskazać punkt, wpisujemy dwie wartości oddzielone przecinkiem. Pierwsza wartość odnosi się do osi poziomej czyli X, natomiast druga wartość do osi Y czyli pionowej.

Współrzędne względne, dotyczą ostatniego wstawionego punktu i poprzedzamy wartość symbolem małpy czyli @

Współrzędne bezwzględne stosujemy, gdy znamy dokładne wartości X,Y w układzie przestrzennym.

Tyle wprowadzenia i teorii, teraz przejdźmy do praktyki.

Dzień dobry!

Ćwiczenie 32

Narysuj obiekt używając współrzędnych względnych.

Wykonanie – skrót

Narzędzia główne =>Rysuj=>Linia
pkt 1
@200,0     ENTER
@0,150     ENTER
@-100,0    ENTER
@0,-75      ENTER
@-50,0      ENTER
Z                ENTER

Rysujemy obiekt składający się z odcinków które były tworzone za pomocą współrzędnych względnych.Wykonanie – krok po kroku

Współrzędne względne kartezjańskie

Narzędzia główne=>Rysuj=>Linia
Klikamy na ekranie w dowolnym miejscu wskazując punkt początkowy rysowania czyli pkt 1.
Następnie wstawiamy symbol @ czyli małpa

Do czego używamy klawisz @ czyli małpy?

@ – małpa czyli kombinacja wciśniętych klawiszy Shift oraz 2

Symbol @ określa punkt utworzenie kolejnego odcinka, którego początek będzie w miejscu zakończenia poprzedniego.

Jeżeli rysujemy pierwszy odcinek, to jego początek będzie w miejscu w którym wskażemy na ekranie.

Następnie określamy długość odcinka i kierunek rysowania.

Kierunek prowadzenia odcinka oraz długość, ustalamy, podając ilość jednostek w osi „X” czyli w poziomie. Następnie w osi „Y” czyli w pionie.

Dla zobrazowania, przedstawiam układ współrzędnych.

Schemat rysunkowy ukladu współrzędnych na którym przedstawiono kierunki osi oraz wartości w tematyce współrzędne względne.

Tworząc odcinek poziomy w lewo od danego punktu, przed podaniem długości na osi X wstawiamy znak   minus

Znak   minus wstawiamy również, jeśli tworzymy odcinek pionowy skierowany w dół od danego punktu.

Wówczas znak minus    będzie przed wartością na osi Y

Cała formuła wygląda następująco:
@200,0     ENTER
x   y

W naszym przykładzie będziemy tworzyć odcinek poziomy pomiędzy pkt 1 a pkt 2,

Po wstawieniu symbolu  @ określamy długości w kierunku osi  czyli 200 jednostek.

Następnie będziemy określać długość względem osi   Y

Wartość czyli ilość jednostek na osi Y będzie wynosiła zero.  Wartość zero, ponieważ pkt 2 leży na tym samym poziomie na którym pkt 1

Kolejny odcinek poprowadzimy pomiędzy pkt 2 a pkt 3
@0,150   ENTER
x    y

     Jak uzyskaliśmy takie wartości?
Wstawiając symbol @ zaczynamy tworzyć nowy odcinek w pkt 2 czyli w miejscu zakończenia ostatniego odcinka.

Podajemy wartość w kierunku osi X czyli w kierunku poziomym. W naszym przypadku będzie to ilość jednostek równa zero 0
Wartość zero wynika z tego, że na osi X pozostajemy w tym samym miejscu.

Teraz przechodzimy tabulatorem lub wstawiamy przecinek, aby podać ilość jednostek w kierunku osi Y

Wartość na osi Y będzie wartością dodatnią 150  bo będzie poprowadzona w górę od ostatniego punktu czyli pkt 2

Operację zatwierdzamy klikając ENTER

Jeśli chcielibyśmy w tym miejscu zakończyć rysowanie to klikamy kolejny raz ENTER lub ESCAPE.

Rysujemy kolejny odcinek pomiędzy pkt 4 a pkt 5
@0,-75     ENTER
x   y

Teraz odcinek pomiędzy pkt 5 a pkt 6
@-50,0     ENTER

Aby utworzyć ostatni odcinek pomiędzy pkt 6 a pkt 1 użyjemy polecenia  Zamknij
Z     ENTER

To byłoby dzisiaj na tyle.

Dziękuję za Twoją obecność oraz aktywny udział na ćwiczeniach 😉

Dla zainteresowanych pogłębieniem tematu rysowania obiektów za pomocą odcinków, odsyłam do kategorii ODCINKI

Pozdrawiam serdecznie,

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

 

 

Tagged ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *