?>

Reklamacje lub zwroty

Wymiana lub zwrot towaru:

Jeśli w realizacji Twojego zamówienia coś poszło nie tak – z góry przepraszamy i szybko szkody naprawiamy.

 

Przykładowo:

  • dotarły do Ciebie uszkodzone produkty,

  • dotarły do Ciebie zupełnie inne produkty, niż te które zamawiałeś

Albo:

  • zmieniłeś zdanie,

  • nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu

 

…to musisz dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

 

W takim wypadku prosimy o zgłoszenie tego faktu w wiadomości zawierającej imię, nazwisko oraz numer zamówienia na adres: cadrysunki@cadrysunki.pl

 

Jeśli chcesz możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: ………………………………………………………………., jednak nie jest to obowiązkowe.

Pamiętaj, że:

Koszt odesłania produktu pokrywa Konsument.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo nakazuje przyjęcie zwrotu w terminie 14 dni tylko od Konsumentów nie prowadzących działalności gospodarczej, zawodowej.

Standardem w sklepie CADrysunki jest przyjmowanie zwrotów również od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Czyli wszyscy są przez e-sklep traktowani na równi. Nikt nie czuje się pokrzywdzony a Przedsiębiorcy są docenieni.

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu przesyłki

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów wskazanych poniżej.

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełna nazwa produktu: …………………………………………………………………………………………….

Cena produktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru produktu: ……………………………………………………………………………………………

DANE RACHUNKU BANKOWEGO*

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………….

*Klient ma prawo wskazać inną formę zwrotu kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu.

Oświadczam, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wyrażam zgodę na zwrot kosztów produktu oraz kosztów dostarczenia produktu w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany powyżej.

…………………………………………………………………

Data i podpis Klienta

Jeśli formularz wysyłany jest w wersji elektronicznej np. mailem, to wystarczy wpisać datę oraz imię i nazwisko czcionką klawiaturową.

 

Reklamacja produktu

W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić poniższy formularz reklamacyjny i przesłać na adres cadrysunki@cadrysunki.pl lub nasz adres korespondencyjny oraz załączonymi fotografiami, na których wyraźnie widać uszkodzenie produktu. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu.

Przykładowy formularz reklamacyjny

Data złożenia reklamacji: ………………………………………………………………………………………….

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pełna nazwa produktu:……………………………………………………………………………………………..

Cena produktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Dokładny opis uszkodzenia/wady produktu:
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data powstania uszkodzenia/wady: …………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE KLIENTA ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM/WADĄ

……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

Data i podpis Klienta

Jeśli formularz wysyłany jest w wersji elektronicznej np. mailem, to wystarczy wpisać datę oraz imię i nazwisko czcionką klawiaturową.