?>

Klawiaturowe przesuwanie brył

Klawiaturowe przesuwanie brył czyli skróty klawiaturowe w blenderze.

Obiekty przestrzenne możemy modyfikować na wiele sposobów. Przesuwanie, obracanie, powiększanie, pomniejszanie to tylko wybrane działania które dzisiaj sobie zaprezentujemy. Aby usprawnić i przyspieszyć pracę wykorzystajmy do tego celu skróty klawiaturowe.

Dzień dobry, witam, cześć!

Ćwiczenie nr 8

Klawiaturowe przesuwanie brył ⇒ przesuwanie obiektów w dwóch wybranych osiach

Jeśli chcemy przesuwać obiekt za pomocą myszki w dwóch osiach, to musimy wyłączyć działanie osi trzeciej.

⇒ wciskamy na klawiaturze przycisk G

⇒ wciskamy klawisz SHIFT i wybieramy kursorem myszki oś którą chcemy wyłączyć wciskając na klawiaturze: Z

Przykład:

G=>SHIFT=>Z

Tym sposobem możemy ograniczyć manipulację przesuwania obiektu do dwóch osi czyli w tym przypadku będziemy mogli przesuwać obiekt wzdłuż oś X oraz oś Y

Metody obracania brył w programie graficznym blender 3d za pomocą skrótów klawiaturowych.

Klawiaturowe przesuwanie brył czyli skróty klawiaturowe

⇒ wciskamy klawisz G

⇒ wybieramy kursorem oś wzdłuż której będziemy przesuwać obiekt np. X

⇒ wpisujemy na klawiaturze wartość, o ile jednostek będziemy przesuwać obiekt np. 3

Informacja:

Wartości poprzedzone minusem przesuwają obiekt w przeciwną stronę.

⇒ zatwierdzamy wybór klawiszem ENTER

Przykład:

G=>X=>3=>ENTER

Obiekt został przesunięty o 3 jednostki wzdłuż osi X

Obracanie obiektów za pomocą skrótów klawiaturowych

Aby obracać obiekt wokół wybranej osi układu współrzędnych czyli osi X, Y, Z,

⇒ wciskamy klawisz R czyli Rotation.

Jeżeli chcemy obracać obiekt wokół wybranej osi np Y to jako kolejny na klawiaturze wciskamy Y

Y

Jeżeli chcemy, aby obrót wokół osi odbywał się co 5 jednostek, to po naciśnięciu R oraz Y trzymamy jednocześnie wciśnięty klawisz CTRL i obracamy kursorem myszy obiekt wokół wybranej osi Y

Przykład:

R=>Y=>trzymamy wciśnięty CTRL⇒ obracamy obiekt kursorem

Jeżeli chcemy uzyskać jeszcze mniejszą wartość obrotu czyli mniejszy skok obrotu, to wciskamy po klawiszu SHIFT dodatkowo klawisz CTRL

Przykład:

R=>Y=>trzymamy wciśnięte SHIFT oraz CTRL⇒ obrót kursorem myszki

Obrót bryły o określony kąt obrotu

Możemy także obracać obiekt o określoną ilość stopni, wpisując wartość z klawiatury np.

⇒ wciskamy klawisz R

⇒ wybieramy kursorem oś względem której będziemy obracać obiekt, np. wybieramy oś Z

⇒ wpisujemy z klawiatury lub w okienku transformacji odpowiednią wartość np. 15

Przykład

R=>Z=>15

Co to jest skalowanie obiektów w blenderze?

Skalowanie obiektów polega na rozciąganie lub ściąganie bryły obiektu w wybranym kierunku czyli wzdłuż osi X, Y, Z.

Dzięki temu uzyskujemy zmianę wymiarów obiektu w jednym, wybranym kierunku wzdłuż osi układu współrzędnych.

Jak wykonać skalowanie brył?

Do skalowanie służy klawisz S

Po jego wciśnięciu możemy przeciągać myszką obiekt w wybranym kierunku, jednocześnie zmieniając jego wymiary.

Jak skalować obiekt wzdłuż osi?

⇒ jeśli chcemy skalować wzdłuż wybranej osi, to wciskamy klawisz odpowiadający tej osi np

przeciągamy kursorem myszki wzdłuż wybranej osi np. X

Jeżeli chcielibyśmy uzyskać dokładną wartość skalowania, to wpisujemy z klawiatury odpowiednią wartość stopni np. 30

Do zwiększenia obiektu wpisujemy wartości dodatnie, do zmniejszenia wartości ujemne.

Aby zwiększyć obiekt o 100% wpisujemy cyfrę dwa: 2

Przykład:

S=>X=>2

Aby zmniejszyć obiekt o 50% wpisujemy z minusem – 0.5

Uwaga – wartości dziesiętne oddzielamy kropka

Przykład:

S=>X=>-0.5

Transformacja jest pojęciem bardzo szerokim, więc jeszcze pewnie do tego wrócimy w postaci innych zagadnień. Dla rozwinięcia tematu i poszukiwaniu swojego sposobu przekształcania brył, warto zapoznać się z wcześniejszymi ćwiczeniami na blogu. Można je znaleźć w kategorii – blender 3d

Dziękuję za obecność i pozdrawiam serdecznie

Grzegorz Polak

CADrysunki.pl

Eleganckie meble młodzieżowe takie jak stoły, biurka, stoliki z drewna i stali

meble / hand-made / blog

„Z mojego punktu widzenia, są dwa rodzaje wyzwań. Jeden to wykonywanie swojej pracy najlepiej jak się da. Drugi – to poszukiwanie przygód”

Richard Branson